Info

Eye-Wash Productions' expertise uit zich ook op op het vlak van educatie. In het kernteam van Eye-Wash Productions zitten twee ervaren krachten: Lieke de Man (docent basisonderwijs en orthopedagoge) en Kim van Vlerken (docent CKV voortgezet onderwijs) die eindverantwoordelijk zijn voor de activiteiten op educatief gebied. De andere leden van het kernteam vullen hen aan en putten daarbij uit hun jarenlange ervaring in het werken met verschillende leeftijdsgroepen. Regelmatig wordt dit team uitgebreid met enthousiaste, ervaren dansdocenten. Samen staan ze garant voor goed georganiseerde en inspirerende workshops en projecten voor scholen, particulieren en bedrijven!

Vast aanbod
Eye-Wash Productions ontwikkelt op eigen initiatief educatieprojecten. Deze sluiten aan bij haar “Own Projects” of gaan uit van een losstaand educatief idee.
Vooral voor de basisschool (en ook voor het speciaal basisonderwijs) houdt Eye-Wash Productions haar educatieve aanbod up to date. Klik hierboven voor de opties.

Educatieprojecten op maat; binnen- of buitenschools

Daarnaast ontwikkelt Eye-Wash Productions ook incidenteel projecten op maat. Deze worden naar aanleiding van specifieke wensen van een opdrachtgever vormgegeven.