"Afscheid"

Het Netwerk voor Palliatieve Zorg (NPZ) Zuidoost Brabant organiseerde op 8 december 2009 een netwerkbijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met de zorg voor de mens in de laatste levensfase.
Eye-Wash Productions werd ingeschakeld om voor alle deelnemers een inspirerende afsluiting te verzorgen.

Het concept
Elke deelnemer ontving bij binnenkomst een envelop met daarin een ketting. Tijdens de performance worden negen van deze kettingen door de deelnemers doorgegeven, zodanig dat ze één voor één op het podium terecht komen. Elke keer als een ketting op het podium arriveert, verandert de danseres van dansfrase en plek. Op die manier werken alle deelnemers samen toe naar een unieke performance en zodoende naar een bijzonder einde van de bijeenkomst...

Reactie van Netwerk Palliatieve zorg op "Afscheid": 'Ik wil even laten
weten dat ik erg geraakt was door de afsluiting die jullie hebben verzorgd
afgelopen dinsdagavond. Het bracht bij mij (en ik heb dit van meerdere mensen gehoord) wat emoties naar boven. Ik vond ook de muziek prachtig en ook zo toepasselijk!'
Uitvoering
8 december - Wintertuin Catharinaziekenhuis Eindhoven - besloten uitvoering

Concept, choreografie en productie:
Eye-Wash Productions
Danseres: Fleur Rutten
Video-, audio- en lichttechniek: Martijn Ruissen
Muziek: Floor Hofman, in het kader van het project 'Dichterbij dan je denkt' van stichting TwoTone, www.twotone.nl
Vormgeving: Kim van Vlerken