Verhaal

'Op een plein in Geldrop aan Zee leven negen jonge vrouwen met hun kinderen een geïsoleerd, maar rustig bestaan. Hun weken zijn al jaren hetzelfde, hun dagen vormen een vaste, veilige regelmaat. Dan draait de wind en keert het tij. Het leven op het plein wordt volledig ontwricht. Voor het eerst sinds jaren beleven de bewoners dingen die los staan van hun dagelijkse sleur. De vrouwen hebben daar moeite mee. Hun ritme wordt verstoord. De kinderen daarentegen staan open voor deze frisse wind en worden erdoor bevangen. Hun vernieuwde blik op de wereld laat de vrouwen ervaren dat hun leven nog zoveel meer kan zijn dan dat ze altijd dachten.'

"Geldrop aan Zee" was een plek die even waarheid werdt op het moment dat de voorstelling speelde. Maar... Wat is waarheid? Waar stopt deze en waar begint de fantasie? "Geldrop aan Zee" was een voorstelling worden die verwonderde. De kracht van de verbeelding stond centraal.