Educatie 'Geldrop aan Zee': De leerweg ontstaat in overleg

LET OP:
Bekijk ook voor meer informatie de online-folders!
 
Inleiding
Bij "Geldrop aan Zee" ontwikkelde een educatieteam onder leiding van Lieke de Man verschillende projecten die geschikt waren voor basisscholen, het voortgezet onderwijs, maar ook voor diverse buitenschoolse groepen. Op deze manier kon iedereen die wilde, voor een zeer gunstige prijs in groepsverband kennis maken met Eye-Wash Productions, "Geldrop aan Zee" en met de gang van zaken rondom het maken van een voorstelling.

Educatie Bassisschool; groep 7 en 8
Voortbordurend op het succesvolle educatieproject behorende bij de voorstelling "De Fabriek" in september 2005 werd een project ontwikkeld dat leerlingen uit groep 7 en 8 voorbereidde op een bezoek aan "Geldrop aan Zee". Docenten konden in overleg met het educatie-team de inhoud van het educatieproject bepalen. Naar aanleiding van hun wensen zijn i.s.m. studenten van PABO Eindhoven verschillende lesbrieven ontworpen voor reken- en taallessen. Ook zijn er dansworkshops gegeven op enkele basisscholen. De afsluitende knaller van dit project vormde natuurlijk het bezoek aan de voorstelling "Geldrop aan Zee"!
 
Educatie Voortgezet Onderwijs
Bij de voorstelling "ALTIJD" wist Eye-Wash Productions al op passende wijze middelbare scholieren te betrekken bij de voorstelling door een speciaal aangepast educatieproject te presenteren. Leerlingen konden workshops volgen en ook was het mogelijk om eens van wat dichterbij kennis te maken met de makers en dansers uit het stuk. Bij "Geldrop aan Zee" ging het educatieteam nog een stapje verder. Kijkwijzers, groepsopdrachten en activerende praktijkopdrachten werden ontwikkeld waardoor leerlingen ook op andere manieren in aanraking kwamen met zaken die te maken hebben met een voorstelling. Het project was daardoor zeer geschikt voor leerlingen die CKV volgen of een creatief vak volgen op eindexamenniveau.
 
Educatie: Buitenschools
Voor alle groepen mensen die het leuk vonden om op een wat bredere manier bezig te zijn met het bezoek aan de voorstelling "Geldrop aan Zee",was het mogelijk om een arrangement samen te stellen dat uitging van de formule van het educatieproject. Voor groepen van minimaal 10 personen maakten onze educatiemedewerkers een plan op maat. Rondleidingen, maar ook lezingen over de realisatie van "Geldrop aan Zee", workshops dansen of dansbeschouwen behoorden tot de mogelijkheden.