Workshops op maat, basisschool De Troubadour, Rosmalen

Inleiding
Basisschool De Troubadour benaderde Eye-Wash Productions om in het kader van het schoolbrede kunstproject waarin dit jaar de kunstdiscipline "dans" centraal staat,  een speciale dans te maken voor de twee groepen 7 van de school. De moderne dans zal aan het eind van de projectweek worden uitgevoerd tijdens het schoolbrede festival wat op diverse podia op het schoolplein zal worden uitgevoerd.

"ZON, ZOMER: VAKANTIE!"
Eye-Wash Productions bedacht dit thema om de moderne dans vorm te geven. Deze wordt ingestudeerd op twee ochtenden in de projectweek. Een docent van Eye-Wash Productions komt daarvoor naar de school. Na die twee ochtenden wordt de cd achtergelaten zodat de eigen docent de dans met de klas kan blijven repeteren tot de dag van de uitvoering. 

Workshop
21 en 22 juni 2011

Organisatie: Eye-Wash Productions in samenwerking met de school
Workshopleider: Fleur Rutten